Individualni aktivni trening in coaching zaposljenega na delovnem mestu - v trgovini

Namen in cilj

Aktivni trening in coaching na delovnem mestu je metoda usposabljanja, s katero dosežemo največji in najhitrejši učinek prenosa potrebnih veščin in znanja v prakso

Potek in izvedba

Potek in izvedba
  • Na osnovi skritih nakupov, diagnosticiranja ali analize stanja z naročnikom, definiramo področja potrebnih izboljšav pri zaposlenih. 
  • Trener kot opazovalec spremlja zaposlenega pri delu in opravljanju svojih nalog »v živo«: v realni situaciji, z realnimi strankami.
  • Na osnovi pridobljenih zaznav in informacij izvede trener z zaposlenim 1. coaching pogovor, skozi katerega tudi zaposleni pridobi uvid v (ne)uspešnost svojega dela. S tem zaposleni ozavesti svoje napake, hkrati pa dobi tudi konkretna priporočila trenerja, kako lahko delo že v naslednji situaciji opravi bolje, učinkoviteje, spretnejše.
  • Sledi nadaljnje spremljanje dela »v živo«, kjer pričakujemo, da zaposleni že upošteva smernice, predloge in priporočila trenerja .
  • V 2. coaching pogovoru trener skupaj z zaposlenim definira napredek, izvede hitri trening šibkih točk oz. področij, kjer ima zaposleni še rezerve (prodajno, komunikacijsko…). 
  • Ob zaključku treninga se poda celostna analiza in izdela tudi akcijski načrt izboljšav za zaposlenega.

Trajanje individualnega treninga: po dogovoru z naročnikom (minimalno 4 andragoške ure)

Se zanimate za šolanje?

Izpolnite spodnji obrazec in dogovorili se bomo o izvedbi.